Válaszolni jó!

Oldal szerkezet: 
2 hasáb (alapértelmezett)

A piac- és közvélemény-kutatás alapja a megkérdezettek önkéntes közreműködése, amihez a kutatás iránti közbizalom alapvető fontosságú. A PMSZ a hazai kutatói szakma képviselőjeként a válaszadói bizalom erősítésén és a válaszadási hajlandóság növelésén dolgozik.

Tájékozódjon oldalainkon a kutatásról és a válaszadók jogairól! Ismerje meg a tagcégeink által követett szakmai és etikai szabályokat! Forduljon hozzánk kérdéseivel és panaszaival!

 

Válaszolni...

  • érdemes: válaszaival olyan döntéseket befolyásol, amelyekbe egyébként nem lenne beleszólása - a kutatóknak az Ön véleménye is számít;
  • hasznos: a kutatási eredmények alapján a cégek jobb, az igényeknek még inkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek, az intézmények pedig az elvárásokhoz igazíthatják működésüket - a kutatási eredmények pozitív hozadékai az Ön életét is befolyásolják;
  • érdekes: a kutatások aktuális, sok embert érdeklő, gondolatébresztő témákkal foglalkoznak - Ön se maradjon ki ezekből!

 

A válaszadásra vonatkozó alapvető szabályok

A kutatást - a vonatkozó törvényi rendelkezések mellett - az ESOMAR kutatói világszervezet és az ICC nemzetközi kereskedelmi kamara által kiadott Piac- és társadalomtudományi kutatásokra vonatkozó nemzetközi kódexe szabályozza. A Kódexet Magyarországon a PMSZ honosította, és tagszervezetei kötelező érvényűnek fogadják el.

 

1. A kutatásban való részvétel önkéntes.

A kutatások alapja a válaszadók önkéntes közreműködése: Ön dönti el, hogy egy megkeresés esetén részt kíván-e venni a kutatásban, válaszadásra senki sem kötelezhető. A megkérdezés során az egyes kérdésekre történő válaszadás is önkéntes - Ön bármikor választhatja a „Nem kívánok válaszolni” opciót -, és az interjút menet közben is megszakíthatja. Mindezekre a kérdezőbiztos a megkérdezés elején felhívja a figyelmet, az interjú a válaszadó beleegyezésével folytatódhat.

A PMSZ tagcégei tiszteletben tartják az Ön döntését; bízunk benne, hogy szívesen nyilatkozik megbízható munkatársainknak.

 

2. A kutatás anonim, az adatok feldolgozása névtelenül történik.

A kutatók a válaszadatokat a személyes adatoktól elkülönítve, névtelenül, statisztikai összesítő módszerekkel dolgozzák fel. A kutatókat nem az egyes emberek érdeklik, a válaszokból - esetenként több száz vagy akár több ezer ember megkérdezésével - a vizsgált sokaságra vonatkoztatható, általános tanulságokat igyekeznek levonni. Az eredmények sohasem tartalmaznak személyes adatokat, illetve olyan információkat, amelyekből a válaszadók személye egyértelműen visszakövetkeztethető.

A kutatócégek az Adatvédelmi Biztosnál bejelentkeznek az adatvédelmi nyilvántartásba; az azonosító elérhető a cégek honlapján, illetve kérésre kiadják a válaszadóknak. A projektek valamennyi közreműködőjét (kérdezőbiztost, adatelemzőt, kutatót stb.) titoktartás köti. A kutatócégnek elemi érdeke, hogy betartsák az adatkezelési szabályokat, hiszen nem akarják kockára tenni jóhírüket és megbízhatóságukat.

A PMSZ tagcégei a szakmai és etikai szabályok szem előtt tartásával garantálják az adatok bizalmas kezelését, kutatóinkban megbízhat.

 

3. A kutatás nem értékesítés, az értékesítés nem kutatás.

Sajnos egyre gyakoribbak a kutatói szakma presztízsét kihasználó, piac- vagy közvélemény-kutatásnak álcázott, de alapvetően kereskedelmi célú, nem kutatócégektől érkező megkeresések. Szintén mindennapos, hogy telefonos vagy személyes értékesítési, ügynöki vagy telemarketinges munkát - félrevezető módon - piackutatói állásként hirdetnek meg.

Az „ál-piackutatás” súlyosan aláássa a kutatás hitelét, rombolja a válaszadói bizalmat, és nagymértékben csökkenti a válaszadási hajlandóságot, ami kárt okoz a tisztességes, a szakmai és etikai szabályokat betartó kutatócégeknek.

Az ICC/ESOMAR Kutatási Kódex szerint - amelyet a PMSZ tagjai kötelező szabályzatként tartanak be - a kutatást el kell különíteni a kereskedelmi célú (közvetlen értékesítés, reklám, eladásösztönzés stb.) megkeresésektől, amiről a Magyar Reklámetikai Kódex is azonosan rendelkezik.

 

A valódi piac- vagy közvélemény-kutatási megkeresés során a kérdezőbiztos
- nem akar értékesíteni (vagy személyes értékesítési beszélgetésre időpontot egyeztetni, értékesítési előadásra meghívni stb.),
- bemutatkozik: közli saját nevét és a kutatócégét is,
- ismerteti a kutatás témáját és célját,
- tájékoztatást ad az önkéntességről, az anonimitásról és az adatkezelésről,
- kérésre megadja a kutatócég elérhetőségét az információk ellenőrzésére,
- szívesen felvilágosítást ad a válaszadónak a kutatás egyéb vonatkozásairól,
- megadja a kutatócég elérhetőségét, ahol további információ kérhető a kutatásról.

 

A PMSZ szívesen nyújt felvilágosítást a kutatásokkal és a válaszadással kapcsolatban, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! Az ál-kutatói visszaéléseket kérjük jelezze a PMSZ-nek a valaszadok@pmsz.org címen!

 

 

Tagszervezetek