Sztenderdek és minőség

Oldal szerkezet: 
2 hasáb (alapértelmezett)

PIXER

A Piackutatók Iparági Kvalitatív Szervezési Ellenőrző Rendszere a PMSZ kezdeményezésével és fejlesztésével létrehozott minőségbiztosítási alkalmazás.

A rendszer fő célja a kvalitatív kutatások, jellemzően a fókuszcsoportok résztvevőinek nyilvántartása és ellenőrzése, valamint a szervezést végző kérdezőbiztosok munkájának felügyelete. A PIXER online szoftverrel a kutatók már az előszervezés során ellenőrizhetik a fókuszcsoportra felkért személyek „válaszadói múltját”, kiszűrve a „professzionális válaszadókat”, az ún. csoportlakókat. Így a kutatásban csak a feltételeknek megfelelő személyek vehetnek részt, mert a rendszer kiküszöböli a véletlen ismétléseket és a szándékos visszaéléseket.

A PIXER iparági szintű, nyitott rendszer, melynek használatába és egy önálló egyesületben történő közös üzemeltetésébe a PMSZ-nek sikerült bevonnia a hazai piac 16 szereplőjét, a PPT tagjait és szakmai szervezeteken kívüli cégeket is.

További információk a PIXER honlapján: http://www.pixer.hu

 

Az ICC/ESOMAR Piac- és társadalomtudományi kutatásokra vonatkozó Kódexe

Az ICC (International Chamber of Commerce, Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) és az ESOMAR kutatói világszervezet által kiadott Kódex a kutatói etika alapdokumentuma, amely valamennyi, a kutatócégek és az ügyfelek által folytatott piac- és véleménykutatási tevékenységre vonatkozóan meghatározza az alapvető szabályokat.

A Kódexet az ESOMAR hazai partnereként a PMSZ honosította, tagjai számára kötelező érvényű.

A Kódex angol és magyar verziója: Az ICC/ESOMAR Piac- és Társadalomtudományi Kutatásokra Vonatkozó Nemzetközi Kódexe >>

 

Útmutatók

Az ESOMAR rendszeresen ad ki útmutatókat a piac- és közvélemény-kutatás egyes részterületeire vonatkozóan. A PMSZ részt vesz az előkészítési munkákban, és honosítja az irányelveket, szükség szerint a hazai specifikumokkal bővítve azokat.

Útmutatók: Sztenderdek >>

 

Állásfoglalások

A PMSZ szakmai és etikai kérdésekben, szabályok értelmezésében és az iparágat érintő ügyekben állásfoglalásokkal segíti tagjai és a megrendelői oldal munkáját, és szakértőként vesz részt piac- és közvélemény-kutatással kapcsolatos peres ügyekben.

Tagszervezetek