Ki-kicsoda

Barcza Enikő 2000 óta dolgozik a piackutatás területén. 2003 óta foglalkozik online piackutatásokkal, először a MASMI Hungary kutatásszervezési osztályának vezetőjeként, majd mint a HÍREK Kft. égisze alatt működő KutatóCentrum üzletág igazgatója. Az elmúlt 9 év alatt több mint 200 online kutatási projektben vett részt. Mint szakmai vezető, Enikő felel a KutatóCentrum szakmai irányításáért, új online kutatási szolgáltatások kidolgozásáért és bevezetéséért, valamint az online piackutatási módszerek hazai népszerűsítéséért. Barcza Enikő az ESOMAR tagja. >>>

Gerber Géza

Gerber Géza a Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet ügyvezető igazgatója. >>>

Jakab Áron okleveles szociológus-közgazdász, a BellResearch igazgatója, a cég egyik alapítója. A BellResearch előtt (2000-ben) a TNS Modus kutató munkatársa volt, korábban internetes fejlesztési tanácsadóként dolgozott. A kutató szakember 2007 decemberétől a PMSZ elnökségi tagja, 2008 októberétől ő tölti be az elnöki pozíciót. >>>

Kertész Balázs

Kertész Balázs a Szinapszis kutatási igazgatója, szakterületei a gyógyszeripar, az egészségügy, a pénzügyi, az IT és a telekommunikációs szektor, valamint az R&D. Utolsó kutatása egy orvoslátogató hálózat teljes körű, féléves gyakoriságú monitorozását (MedRepControl™) célozta. Rendszeresen publikál az egészségügyi marketing szaksajtóban. Kertész az ESOMAR tagja. >>>

Klenovszki János

Klenovszki János szociológus, 1995-ben kezdett dolgozni piackutatóként. Első éveit a TNS és a Marketing Centrum kötelékében töltötte, majd 1999-ben magalapította az NRC-t, amely elsőként kezdett Magyarországon online kutatással foglalkozni. Rendszeresen előad, publikál: jellemzően az internet piackutatásban való felhasználásának módszertani lehetőségeit, továbbá az internet társadalomformáló hatását vizsgálja. >>>

Köhler Gábor közgazdász, építőgépész-mérnök. Az Országos Piackutató Intézetnél, majd jogutódjánál, a Marketing Centrumnál eltöltött 10 év után 1993-ban alapította meg osztrák partnerekkel az IMAS International-t, amelynek résztulajdonosa. Korábban öt éven keresztül a Veszprémi Egyetemen óraadóként marketing és stratégiai tervezés kurzusokat tartott. Szakterülete a kvantitatív kutatás, ezen belül elsősorban a B2B kutatások. >>>

Mészáros József

Mészáros József pszichológus, a Cognative ügyvezető igazgatója. Közgazdász végzettséggel is rendelkezik. 15. éve van a szakmában, korábban a Modus kutatója, az AMER Nielsen tanácsadója, majd a Mareco/TGI partnere volt. Szakterületei a kulturális antropológia, a pszicholingvisztika és a CRM elemzések. Mészáros József 7 éve csatlakozott az ESOMAR-hoz, illetve korábban már kétszer is volt a PMSZ elnökség tagja. >>>

Ságvári Bence

Szociológus, 2004-óta az ITHAKA ügyvezető igazgatója. 2001-ben szerzett szociológus diplomát az ELTE Társadalomtudományi Karán. 2002-óta a Szociológia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója, jelenleg disszertációját készíti. 2001 és 2003 között az NRC Kft. kutatási igazgatója, 2004-2006 között az Ifjúságkutató Intézet, 2005-2008 között pedig a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) munkatársa. A tizenéves korosztály életstílusát, fogyasztási szokásait, attitűdjeit vizsgáló Fanta Trendriportok szerzője. Gyakorlott fókuszcsoport moderátor. 2000-ben a University of Westminster, 2004-ben a bloomingtoni Indiana University ösztöndíjas kutatója volt. A World Internet Project nemzetközi kutatócsoportjának tagja. Kutatási területei közé tartozik a technológiai változások, az új médiák társadalmi hatása, az internethasználat, továbbá az értékek és attitűdök, a társadalmi kultúra gazdasági vonatkozásainak vizsgálata. 2007-ben Junior Prima Primissima díjas. >>>

Szalókyné Tóth Judit az ACNielsen Piackutató Kft. ügyvezető igazgatója, korábban Zwack Unicum marketingigazgatója volt. A közgazdász és marketingkommunikáció végzettségű Szalóky a kiskereskedelmi index kutatására szakosodott. Az ESOMAR tagja. >>>

Székely László

Székely László közgazdász, a MASMI Hungary ügyvezető igazgatója. Közel 25 éve dolgozik a piackutatásban. Pályafutása során számos tanulmányt készített az aktuális újdonságok (videomagnó, bankkártya, mosogatógép, mobiltelefon, internet stb.) várható magyarországi elterjedéséről. >>>

Takács Mirtill 2011 novemberétől a PMSZ főtitkára. A szakember 2000 óta dolgozik marketingkommunikációs területen, tapasztalatát ügyfélkapcsolati menedzserként a Scholz and Friends, Roxer és Havasi reklámügynökségeknél szerezte. Részt vett teljes körű integrált kampányok lebonyolításában, event marketing és online kommunikációs aktivitások szervezésében. Az elmúlt időszakban tanácsadóként kisvállalkozások hatékony közösségi médiás megjelenésének kidolgozásáért felelt. >>>

Szadai Csilla közgazdász, az Ave-New Marketing ügyvezető igazgatója, korábban a Magyar Iparművészeti Egyetem tudományos főmunkatársa volt. Kutatási szakterülete a pénzügyi szolgáltatások és a tartós fogyasztási cikkek piaca; legutóbb az Allianz Hungária Biztosító ügyfél-elégedettségének felmérésében működött közre. >>>

Tagszervezetek