összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. April 24., Sunday

A minőségellenőrzés előre meghatározott standardok betartásának folyamatos, visszacsatolásos ellenőrzése a kutatás folyamatában. Célja a megfelelőnek tartott, paraméterekkel jellemezhető színvonal (minőség) biztosítása.

2011. April 24., Sunday

Az alapsokaságból (populációból) kiválasztott részhalmaz, amelyen a kutatást végezzük. A minta kiválasztásának módjától függően következtethetünk az alapsokaság egyes jellemzőire. A kutatás céljától függően az alapsokaság sokféle lehet: egy ország, egy város, egy városrész, egy vállalat dolgozói vagy fogyasztói stb. - ennek megfelelően a minta is állhat emberekből, háztartásokból, vállalatokból.

2011. April 24., Sunday

Azoknak a megfigyelési egységeknek a kiválasztása az alapsokaságból, akiknek megkérdezését, megfigyelését stb. a kutatás keretében elvégezzük. Azért választunk mintát, hogy azzal helyettesítsük az alapsokaság minden tagjának megkérdezését, megfigyelését.

2011. April 24., Sunday

Az a terv, amely a minta nagyságát, összetételének főbb ismérveit és kiválasztásának módját adja meg.

2011. April 24., Sunday

A fókuszcsoportot vezető személy, akinek feladata a csoporton belüli folyamatok irányítása, ellenőrzése az adatfelvétel céljainak elérése érdekében.

2011. April 24., Sunday

A fókuszcsoport tervezett forgatókönyve, amelyet a moderátor készít a maga számára, és amely alapján a fókuszcsoport munkáját irányítja. A forgatókönyv a tervezett teendők időbeli ütemezését is tartalmazza.

2011. April 24., Sunday

Az úgynevezett középértékek egyike. (Középértékek: az átlag, a módusz és a medián.) A módusz bármely értéksor legtöbbször előforduló értéke.

2011. April 24., Sunday

Egyes teszt, melynek során a tesztelő személy a tesztelt terméket nem más termékekkel, hanem saját korábbi tapasztalataival hasonlítja össze.

2011. April 24., Sunday

Olyan hosszabb ideig tartó kiscsoportos kvalitatív kutatás, amely egy populáció viselkedésének mélyebb megértéséhez nyújt információkat.

2011. April 24., Sunday

Erre a feladatra felkészített kérdezőbiztosok által megvalósított rejtett próbavásárlás, melynek célja a termékértékesítésben dolgozók, illetve az értékesítés egyéb körülményeinek felmérése.

2011. April 24., Sunday

A naplózó/naplóztató adatfelvétel olyan kutatás, ahol a vizsgálatba bevont személy (esetleg háztartás) egy, a naplózás céljaira előállított dokumentumot használ arra, hogy a vizsgált téma szempontjából releváns eseményeket, történéseket a számára előírt részletességgel jegyzőkönyvezze. Ilyen naplózó adatfelvétel segítségével valósul meg például a háztartáspanel, ahol a kutatásba bevont háztartások jegyzőkönyvet vezetnek napi vásárlásaikról.

2011. April 24., Sunday

Gyakran előfordul, hogy egy-egy kutatás megvalósításához nem szükséges, esetleg nem is lehetséges valószínűségi mintát venni. Ilyen esetekben használhatóak az úgynevezett "nem valószínűségi mintavételi technikák", amelyek alkalmazása során az alapsokaság elemeinek nem azonos az esélye a mintába kerülésre.

2011. April 24., Sunday

Olyan kutatás, amely az ország határain átnyúlik, nemzetközi dimenziója van.

2011. April 24., Sunday

A nominális skála a mérési skálák egyik "fajtája". Olyan skála, melynek értékei kategóriákat jelölnek, esetleg egyedi azonosítókat jelentenek (például férfi-nő, sorszám, telefonszám, stb.).

A nominális skálán az azonosító értéke önmagában semmit nem jelent, az egyes kategóriák között nincsen mennyiség összefüggés, nem lehet azt mondani, hogy az egyik kategóriába tartozó elem nagyobb, több stb., mint a másikba tartozó.

2011. April 24., Sunday

A vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak elemzésére szolgál a BCG mátrix, amely a termékeket, szolgáltatásokat vizsgálja piaci részesedésük és piaci növekedésük alapján. A terméket, szolgáltatást minősítésük alapján négy kategóriába sorolják: “kérdőjel”, “sztár”, “fejőstehén” és “döglött kutya”.