összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A válaszadónak a saját szavaival megfogalmazott válasza, melyet a nyitott kérdésre ad. Nyitott kérdés esetében ugyanis a kérdőívben nincsenek előre megadott válaszok, hanem a kérdezettek szabadon, saját szavaikkal fogalmazzák meg válaszukat (szemben a zárt kérdésekkel, ahol a felsorolt válaszalternatívák közül kell egyet vagy többet kiválasztaniuk).