összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A kördiagram (pie chart) egy adatsor grafikus ábrázolása, ami azt mutatja meg, hogy az értéksor egyes értékeinek előfordulási gyakoriságai hogyan viszonyulnak más értékek előfordulási gyakoriságaihoz, valamint az értéksor egészéhez. A kördiagram esetében a teljes kör alkotja a 100%-ot, az egyes körcikkek pedig a kérdésre adható válaszalternatívák százalékos megoszlását jelenítik meg.

Példa:

Díjcsomagok piaci részesedése

Kördiagram

A kördiagram mindig csak egy adatsort ábrázol, ezért elsősorban meghatározó, kulcsfontosságú elemek bemutatására alkalmas. Ez a diagram típus jellemzően leíró statisztikai adatok bemutatásakor használatos.