összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2010. October 31., Sunday

Egy alkalommal megvalósuló, projekttípusú vizsgálat, melynek során a kutatás alapjául szolgáló minta összeállítása is eseti jelleggel történik. Az ad hoc vizsgálatok alapjai lehetnek későbbi longitudinális vizsgálatoknak. Az ad hoc vizsgálatot keresztmetszeti vizsgálatnak is nevezik.

2010. October 31., Sunday

Valamely sokaság egy-egy elemének meghatározott attribútumát (tulajdonságát, jellemzőjét) leíró érték, melyet közvetlen megfigyelés vagy mérés útján regisztrálunk. Az adat önmagában még nem információ.

2010. October 31., Sunday

Az adatbányászat (DM - data mining) implicit, eddig ismeretlen és nagy valószínűséggel hasznos információk nagy adatbázisok tartalmából való részben vagy teljesen automatizált kinyerése mesterségesintelligencia-algoritmusok alkalmazásával.

Az adatbányászat fő célja az adatok rejtett összefüggéseinek feltárása. A módszert leggyakrabban használó üzletágak a következők: bankok, biztosítók, telekommunikációs cégek, tőzsde, kereskedelem, gyártástechnológia.

2010. October 31., Sunday

Meghatározott kutatási célból összegyűjtött adatok - általában informatika eszközökkel történő - feldolgozása annak érdekében, hogy jellemzőik leírása, illetve a köztük feltárható összefüggések megismerése révén új ismereteket szerezzünk vagy hipotéziseink helyességét teszteljük.

2010. October 31., Sunday

Minden olyan személy, szervezet, objektum vagy jelenség, amely a kutatás szempontjából értékelhető és elérhető/kinyerhető adatokat hordoz. Adatforrás lehet például szakirodalom, korábban készült adatbázis, szakértők stb. Adatforrás a megkérdezett személy is.

2010. October 31., Sunday

Az adatfeldolgozás folyamatának egyik fázisa. Az adatbázisokban tárolt adatok minőségét javító, többnyire belső logikai ellenőrzésen alapuló eljárások összessége az adatfelvételi, a kódolási és a rögzítési hibák feltárása és kijavítása révén.

2010. October 31., Sunday

Adatok gyűjtésének, feldolgozásának, felhasználásának és biztonságos tárolásának módjára vonatkozó szabályok, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

2010. October 31., Sunday

Az ajándék (incentive) a piackutatásban - elsősorban a fókuszcsoportokban - részvételt vállaló személyek, válaszadók ösztönzését, illetve jutalmazását szolgálja, melyet a kutatásban való közreműködésükért kapnak. Különösen speciális célcsoportok esetében előfordul, hogy személyes megkérdezésen alapuló kérdőíves piackutatás esetén is apróbb ajándékot kapnak a válaszadók részvételük jutalmaként.

2010. October 31., Sunday

Alapokaság az az elméletileg meghatározott sokaság, amelyet vizsgálunk, amelyre nézve megállapításokat kívánunk megfogalmazni. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy egy-egy kutatás során a teljes alapsokaságot vizsgáljuk, de többnyire az alapsokaságból kiválasztott mintába kerülő egyedeket (személyeket, háztartásokat, vállalatokat stb.) vonjuk vizsgálat alá.

2010. October 31., Sunday

A többlépcsős mintavétel speciális módja. Akkor használjuk, amikor a populáció egyes alcsoportjainak elemszáma eltérő. Ilyenkor az alcsoportok egyes elemeinek a csoport méretével arányos mintába kerülési valószínűséget biztosítunk.

2010. October 31., Sunday

Magas mérési szintű intervallum skála, amelynek van "nullpontja", és amelyen a sorrend, a különbség és az arány is értelmezhető. Arányskála például a válaszadók életkora, gyermekeinek száma, fizetésének összege stb.

2010. October 31., Sunday

Az árrugalmasság a keresletnek vagy a kínálatnak az ár egységnyi változása következtében kialakuló módosulását jelenti. Az árrugalmasság vizsgálat a már piacon lévő termék kínálatának illetve keresletének egy esetleges vagy tényleges árváltozás hatására bekövetkező változását, illetve az esetleg meglévő helyettesítő termékek piaci súlyának alakulását méri.

2010. October 31., Sunday

Tapasztalatokon alapuló beállítódások, viszonyulási minták, illetve motivációk - egyszóval attitűdök - vizsgálata a vizsgált csoport viselkedésének jobb megértése érdekében.

2011. April 13., Wednesday

A piackutatás azon területe, amely a vállalatok között megvalósuló piaci tevékenységek, elsősorban az e-kereskedelem kutatására irányul.

2011. April 13., Wednesday

A piackutatás azon területe, amely a vállalatok és a végső felhasználók közötti kereskedelmi tevékenység – így például az e-kereskedelem, az ingyenes, illetve díjfizetés ellenében igénybe vehető tartalomszolgáltatás – kutatására irányul.